Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

György Folk

Redaktor naczelny

We współczesnej Europie uzyskanie dostępu do informacji nie stanowi już wyzwania. Chodzi o znalezienie formatów, które w skuteczny sposób zaangażują ludzkie umysły i pomogą w ochronie przysługujących nam praw i demokracji przed dezinformacją i autorytaryzmem.

O mnie

György jest dziennikarzem pracującym w Brukseli i ekspertem ds. problematyki unijnej urodzonym i wychowanym na Węgrzech. Uzyskał tytuł magistra na kierunku dziennikarstwo europejskie i ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie relacjonowania o sprawach europejskich z Brukseli. Był korespondentem węgierskiego tygodnika gospodarczego HVG i jednym ze współzałożycieli niezależnej publikacji EUrologus. Od najmłodszych lat był związany ze sferą organizacji pozarządowych. Pracował jako redaktor programu radiowego poświęconemu profilaktyce narkotykowej i ograniczaniu szkód. Był również koordynatorem Europejskiej Inicjatywy na rzecz Polityki Narkotykowej Węgierskiej Unii Wolności Obywatelskich.

Moje tematy

György jest związany z Liberties od samego początku. Zajmuje się zawartością strony internetowej, dba o relacje z prasą oraz współpracuje z ekspertami, mediami i decydentami politycznymi w Brukseli.
We współczesnej Europie uzyskanie dostępu do informacji nie stanowi już wyzwania. Chodzi o znalezienie formatów, które w skuteczny sposób zaangażują ludzkie umysły i pomogą w ochronie przysługujących nam praw i demokracji przed dezinformacją i autorytaryzmem.