Nasz zespół

O nas

Liberties to źródło informacji na temat swobód obywatelskich w Unii Europejskiej. Nasze artykuły dotyczące zarówno zagadnień na szczeblu krajowym, jak i unijnym pochodzą bezpośrednio od naszych organizacji członkowskich i naszych ekspertów z Brukseli i Berlina. Na naszej stronie internetowej można znaleźć różne rodzaje materiałów.

Po pierwsze, materiały edukacyjne, takie jak blogi, grafiki informacyjne i filmy wideo, które mają umożliwić obywatelom zapoznanie się z ich prawami i swobodami, a także pokazać w jaki sposób UE i rządy państw członkowskich chronią lub też naruszają ich swobody.

Po drugie, organizujemy kampanie, dzięki którym społeczeństwo może zaangażować się w wymagające pilnej uwagi kwestie.

Po trzecie, dostarczamy informacji, wiadomości i analiz, dzięki którym można zapoznać się z najnowszymi wydarzeniami z Brukseli i z krajów, z których pochodzą nasze organizacje członkowskie.

Po czwarte, tworzymy opinie prawne i dokumenty strategiczne, które mają pomóc ekspertom i decydentom zajmującym się swobodami obywatelskimi w UE. Aby jak największa liczba osób mogła mieć dostęp do naszych materiałów, tłumaczymy je na kilka języków europejskich.

Zarząd

Andrea Menapace (Prezes Zarządu)

Andrea jest dyrektorem wykonawczym CILD (Włoskiej Koalicji na rzecz Praw Obywatelskich i Swobód). Wcześniej pracował w Transparency & Accountability Initiative w Londynie i działał w ramach międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów. Zawsze aktywnie udzielał się w dziedzinie praw człowieka. Rozpoczął karierę jako pracownik humanitarny, a potem został rządowym konsultantem oraz członkiem organizacji pozarządowych i międzynarodowych. Współzałożyciel firmy Diritto Di Sapere, pierwszej włoskiej organizacji zajmującej się prawem dostępu do informacji. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Trydencie.Natalija Bitiukova (Członek Zarządu)

Natalija Bitiukova jest prawniczką ds. ochrony danych w Kopenhadze w Danii. Zasiada również w zarządach litewskiego Instytutu Monitorowania Praw Człowieka (HRMI) i organizacji non-profit Civil Liberties Union for Europe z siedzibą w Berlinie. Natalija bada konsekwencje manipulacji w sieci i niewłaściwe wykorzystywanie danych w procesach demokratycznych. Od niedawna jest także współautorką badania zleconego przez Parlament Europejski (LIBE) dotyczącego wpływu propagandy na funkcjonowanie praworządności w UE. Wcześniej Natalija odbyła staż w Europejskim Inspektoracie Ochrony Danych, podczas którego pomagała w pracach nad sprawozdaniem na temat Manipulacji w Internecie i Danych Osobowych. Pełniła także funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Monitorowania Praw Człowieka i prowadziła prace prawne w dziedzinach, takich jak: prawo cyfrowe, praworządność i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych.


Małgorzata Szuleka (Wiceprezes Zarządu)

Małgorzata Szuleka odpowiada za realizację międzynarodowej strategii rzeczniczej w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce, jednej z wiodących europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Od początku kryzysu konstytucyjnego w 2015 r. Szuleka dokumentuje ataki na sądy, koncentrując się na niezależności władzy sądowniczej, zagrożeniach dla praworządności, pogarszaniu się demokratycznych standardów oraz kurczącej się przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego. W Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w ramach współpracy z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, koordynowała badania z zakresu naruszeń praw człowieka, w tym udziału dzieci w sprawach cywilnych i karnych, wszelkich form wyzysku i funkcjonowania służb mających udzielać pomocy ofiarom. Małgorzata Szuleka ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.Krassimir Kanev (Skarbnik)

Dr Krassimir Kanev w 1982 r. ukończył Uniwersytet Sofijski. W latach 1996-97 pełnił funkcję specjalisty ds. praw człowieka i wolności religijnej na Uniwersytecie Columbia. Przez 10 lat prowadził kursy wprowadzające na temat międzynarodowych praw człowieka na Uniwersytecie w Sofii. Wykładał również socjologię, socjologię prawa, krytyczną teorię społeczną, międzynarodowe instrumenty praw człowieka i ekologię na wielu uczelniach w Bułgarii i za granicą, między innymi na Uniwersytecie w Płowdiwie, Oregonie, Sarajewie oraz na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim. Od 2003 r. prowadzi kursy online dla amerykańskiej organizacji Human Rights Education Associates (HREA) skierowane do specjalistów zajmujących się prawami człowieka. Prowadził także kursy na temat mechanizmów ONZ dotyczących ochrony praw człowieka dla prawników z kilku krajów Europy Wschodniej. Dr Krassimir Kanev rozpoczął pracę na rzecz praw człowieka w 1988 r. Był i nadal jest aktywistą w wielu organizacjach pozarządowych zajmujących się prawami człowieka i środowiskiem. Od 1994 r. pełni funkcję dyrektora Bułgarskiego Komitetu Helsińskiego. W przeszłości był także członkiem zarządów wielu międzynarodowych organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się prawami człowieka. Obecnie jest wiceprezesem w organizacji European Prison Litigation Network, honorowym dyrektorem PILnet, członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Stowarzyszenia Zapobiegania Torturom i Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Praw Człowieka. Dr Kanev z powodzeniem reprezentuje klientów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w związku z różnymi naruszeniami praw człowieka.

Nancy MacPherson (Niezależny Członek Zarządu)

Nancy jest byłą dyrektor naczelną ds. ewaluacji w Fundacji Rockefellera, gdzie w latach 2008-2018 była odpowiedzialna za tworzenie i zarządzanie systemem oceny Fundacji. Przed działalnością dobroczynną przez 25 lat zajmowała się kwestią rozwoju sytuacji międzynarodowej w Kanadzie, Azji, Afryce i Szwajcarii, gdzie współpracowała z ludnością tubylczą, organizacjami non-profit oraz rządem i agencjami ONZ. Założyła i zarządzała systemem oceny programu IUCN i pełniła funkcję specjalnego doradcy dyrektora generalnego IUCN ds. oceny wydajności. Odegrała kluczową rolę w tworzeniu i pielęgnowaniu sieci stowarzyszeń służących ocenie rozwoju, w szczególności Międzynarodowego Stowarzyszenia Oceny Rozwoju (IDEAS) i Afrykańskiego Stowarzyszenia Oceny (AfrEA). W latach 2001-2011 Nancy była członkinią wydziału nauczania w letnim Międzynarodowym Programie Szkoleń Ewaluacyjnych Banku Światowego (IPDET) i jest laureatką nagrody American Evaluation Association (AEA) "Enhancing the Public Good Award" przyznawanej jednostkom, których praca ewaluacyjna znacząco przyczyniła się do dobra publicznego.

Zespół

Orsolya Reich - Specjalistka ds. rzecznictwa (o.reich@liberties.eu)

Jascha Galaski - Specjalista ds. rzecznictwa (j.galaski@liberties.eu)

Israel Butler - Kierownik ds. rzecznictwa (i.butler@liberties.eu)

Balázs Dénes - Dyrektor generalny (b.denes@liberties.eu)

Eva Simon - Specjalistka ds. rzecznictwa (eva.simon@liberties.eu)

Valentin Toth - Specjalista ds. komunikacji (valentin.toth@liberties.eu)

Linda Ravo - Konsultantka ds. rzecznictwa (l.ravo@liberties.eu)

Jonathan Day - Dyrektor ds. materiałów wideo (jday@liberties.eu)

Vanja Prokic - Kierowniczka Działu Komunikacji (v.prokic@liberties.eu)

Michaela Brzezinka - Kierowniczka operacyjna (m.brzezinka@liberties.eu)

Organizacje członkowskie

Belgia

Organizacja członkowska: Ligue des Droits Humains (LDH) (Belgique francophone)

Osoba upoważniona do kontaktu: Camille Van Durme (cvandurme at liguedh dot be)

Bułgaria

Organizacja członkowska: Bułgarski Komitet Helsiński (BHC)

Osoba upoważniona do kontaktu: Raya Raeva (raya dot raeva at bghelsinki dot org)

Chorwacja

Organizacja członkowska: Centre for Peace Studies

Osoba upoważniona do kontaktu: Lovorka Šošić (lovorka dot sosic at cms dot hr)

Czechy

Organizacja członkowska: Liga Praw Człowieka

Osoba upoważniona do kontaktu: Denisa Kramářová (denisa dot kramarova at llp dot cz), Dan Petrucha (dan dot petrucha at llp dot cz)

Estonia

Organizacja członkowska: Estońskie Centrum Praw Człowieka

Osoba upoważniona do kontaktu: Liina Rajaveer (liina dot rajaveer at humanrights dot ee)

Francja

Organizacja członkowska: VoxPublic

Osoba upoważniona do kontaktu: Jean-Marie Fardeau, National Delegate (jm point fardeau at voxpublic dot org )

Niemcy

Organizacja członkowska: Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF)

Osoba upoważniona do kontaktu: Luisa Podsadny (luisa at freiheitsrechte dot org)

Węgry

Organizacja członkowska: Węgierski Związek Swobód Obywatelskich (HCLU)

Osoba upoważniona do kontaktu: Gabor Medvegy (medvegy at tasz dot hu)

Irlandia

Organizacja członkowska: The Irish Council for Civil Liberties (ICCL)

Osoba upoważniona do kontaktu: Sinead Nolan (sinead dot nolan at iccl dot ie)

Włochy

Organizacja członkowska: Włoska Koalicja na rzecz Praw Obywatelskich i Swobód (CILD)

Osoba upoważniona do kontaktu: Andrea Oleandri (andrea at cild dot eu)

Organizacja partnerska: Associazione Antigone

Osoba upoważniona do kontaktu: Susanna Marietti (susanna dot marietti at associazioneantigone dot it)

Litwa

Organizacja członkowska: Instytut Monitorowania Praw Człowieka (HRMI)

Osoba upoważniona do kontaktu: Meta Adutaviciute (meta dot adutaviciute at hrmi dot lt) i Mažvydas Karalius (mazvydas dot karalius at hrmi dot lt)

Polska

Organizacja członkowska: Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFHR)

Osoba upoważniona do kontaktu: Małgorzata Szuleka (m dot szuleka at hfhr dot org dot pl), Natalia Węgrzyn (natalia dot wegrzyn at hfhr dot pl)

Rumunia

Organizacja członkowska: Stowarzyszenie na rzecz Obrony Praw Człowieka w Rumunii – Komitet Helsiński (APADOR-CH)

Osoba upoważniona do kontaktu: Dollores Benezic (dbenezic at apador dot org)

Hiszpania

Organizacja członkowska: Rights International Spain (RIS)

Osoba upoważniona do kontaktu: Lydia Vicente Márquez (lvicente at rightsinternationalspain dot org)

Słowenia

Organizacja członkowska: The Peace Institute – Institute for Contemporary Social and Political Studies

Osoba upoważniona do kontaktu: Brankica Petković (brankica dot petkovic at mirovni-institut dot si)

Szwecja

Organizacja partnerska: Civil Rights Defenders

Osoba upoważniona do kontaktu: Maria Granefelt (maria granefelt at civilrightsdefenders dot org)

Holandia

Organizacja członkowska: Holenderski Komitet Prawników na rzecz Praw Człowieka (NJCM)

Osoba upoważniona do kontaktu: Floor van Holsteijn (wgeur at hotmail dot com)

Wielka Brytania

Organizacja partnerska: Liberty – National Council for Civil Liberties

Kontakt: (pressoffice at libertyhumanrights dot org dot uk)

Tłumacze

Bułgarski - Cveta Stoeva

Chorwacki - Martina Hrupic

Czeski - Radovan Krámár

Estoński - Grete Anton

Holenderski - Silke Zwijsen

Francuski - Grégoire Fournier

Niemiecki - Florian Hülsey

Węgierski - Róza Vajda

Włoski - Katarina Tepic

Litewski - Petras Borisovas

Polski - Hanna Robaszkiewicz

Rumuński - Oana Girlescu

Hiszpański - Ethel Odriozola Monzón

Szwedzki - Alice E. Olsso