O nas

Kim jesteśmy?

Civil Liberties Union for Europe (Liberties) to organizacja pozarządowa zajmująca się promowaniem swobód obywatelskich w Unii Europejskiej (UE). Nasza siedziba znajduje się w Berlinie – posiadamy także oddział w Brukseli. Liberties to sieć krajowych organizacji pozarządowych z całej UE, stojących na straży praw człowieka. Obecnie współpracujemy z organizacjami członkowskimi z Belgii, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Estonii, Francji, Węgier, Irlandii, Włoch, Litwy, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Słowenii, Holandii oraz z organizacjami partnerskimi z Niemiec i Szwecji. Zamierzamy kontynuować poszerzanie naszej sieci o organizacje pozarządowe ze wszystkich 27 krajów UE.

Czym się zajmujemy?

Z pomocą organizacji członkowskich Liberties stara się, aby obywatele państw członkowskich UE żyli w społeczeństwach, w których chronione są ich swobody obywatelskie, gdzie mogą swobodnie angażować się w proces demokratyczny, a ich rządy przestrzegają zasad państwa prawa. W związku z tym, Liberties zmierza do osiągnięcia trzech głównych celów:

Po pierwsze, chcemy, aby UE przestrzegała swobód obywatelskich podczas tworzenia i wdrażania unijnego prawa. Po drugie, dążymy do tego, aby UE podejmowała konieczne kroki w celu ochrony europejskich obywateli, gdy rządy poszczególnych państw członkowskich naruszają swoje międzynarodowe zobowiązania co do przestrzegania swobód obywatelskich. Po trzecie, chcemy zwiększyć zrozumienie opinii publicznej na temat wolności obywatelskich, tak aby wszyscy mogli docenić ich wartość i stanąć w obronie swoich praw.

Jak chcemy to osiągnąć?

Wraz z organizacjami członkowskimi Liberties przygotowuje kampanie promocyjne i prowadzi działalność edukacyjną. Co to oznacza w praktyce? Tworzymy materiały, takie jak filmy wideo, które wyjaśniają czym są swobody obywatelskie i pokazują w jaki sposób są one chronione lub też naruszane przez UE i lokalne władze. Chcemy, aby społeczeństwo mogło śledzić bieżące wydarzenia, wyrobić sobie rzetelną opinię na ich temat i uczestniczyć w naszej pracy.

Tworzymy też raporty, opinie prawne i dokumenty strategiczne, tak aby pomóc politykom, dyplomatom i urzędnikom, pracującym zarówno na szczeblu unijnym jak i krajowym, zadbać o przestrzeganie swobód obywatelskich podczas tworzenia, wdrażania i egzekwowania prawa i polityki UE. Liberties pomaga organizacjom członkowskim, udzielając im porad na temat unijnego prawa, pomagając dotrzeć do unijnych decydentów, tworząc materiały, które organizacje mogą wykorzystać w swoich kampaniach oraz przygotowując i nadzorując kampanie dotyczące różnych krajów członkowskich UE. Nie możemy jednak poruszać wszystkich kwestii związanych ze swobodami obywatelskimi, ponieważ nie posiadamy wystarczających funduszy. Odwiedzając naszą stronę internetową można uzyskać więcej informacji na temat zagadnień, którymi się zajmujemy. Wraz ze wzrostem funduszy, możliwe będzie zatrudnienie większej ilości osób, które zajmą się kolejnymi ważnymi kwestiami związanymi ze swobodami obywatelskimi.

Skąd pochodzą nasze fundusze?

Liberties jest bardzo młodą organizacją pozarządową zarejestrowaną na mocy prawa niemieckiego w styczniu 2017 roku. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie fundacji Open Society Initiative for Europe (OSIFE), dzięki której mogliśmy rozpocząć naszą działalność. Obecnie, oprócz Open Society Foundations, wsparcia finansowego udzielają nam także Fundacja Forda i Fundacja Oak. Nieustannie poszukujemy nowych źródeł finansowania, pochodzących szczególnie od osób prywatnych. Jeśli zależy Ci na przestrzeganiu praw człowieka i wolności obywatelskich, możesz nas wesprzeć przekazując darowiznę.

Pomóż nam chronić Twoje prawa

Przekaż darowiznę

Będziemy Cię informować na bieżąco.
Zapoznaj się z naszymi artykułami, dokumentami strategicznymi i nie tylko.