De vicieuze cirkel van ongerechtigheid in Spanje

Deze infographic laat zien hoe de Spaanse overheid vrijheden en rechten probeert in te perken, in plaats van tegemoet te komen aan de eisen en wensen van het volk. Het gaat hier niet om op zichzelf staande maatregelen: ze maken onderdeel uit van een plan om Spaanse burgers hun gerechtigheid te ontnemen.

Vicious circle spain final 1000w.jpg?ixlib=rails 0.3