Meer dan honderd nieuwe soorten designerdrugs in Europa in 2014

In 2014 werden in Europa 101 nieuwe soorten 'designerdrugs' gerapporteerd. Om wat voor psychoactieve stoffen gaat het en hoe worden die verspreid? De infographic legt het je uit.

Nps infographic.jpg?ixlib=rails 0.3