Het effect van het internet op mensenrechten

Bekijk de mogelijkheden en gevaren van het internet ten aanzien van mensenrechten.

The impact of the internet on human rights.jpg?ixlib=rails 0.3