Infographic: ieder jaar wereldwijd ongeveer 25 miljoen onveilige abortussen

Wereldwijd werden er ieder jaar tussen 2010 en 2014 ongeveer 25 miljoen onveilige abortussen gepleegd (45% van alle abortussen), volgens een nieuw onderzoek van de World Health Organisation (WHO) en het Guttmacher Institute. Ze publiceerden dit onderzoek in het medische blad The Lancet.

De meeste onveilige abortussen, 97%, hebben zich voorgedaan in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De nieuwe Lancet studie bevat schattingen over veilige en onveilige abortussen wereldwijd. Voor de eerste keer omvat het subclassificaties binnen de onveilige abortusklasse zoals minder veilig of het meest onveilig. Het onderscheid zorgt voor een meer genuanceerd begrip van de verschillende omstandigheden van abortussen onder vrouwen die geen veilige abortussen kunnen krijgen van een getrainde zorgmedewerker.

Wanneer abortussen worden uitgevoerd volgens de richtlijnen en normen van de WHO, is het risico op ernstige complicaties of dood onbeduidend. Ongeveer 55% van alle abortussen tussen 2010 tot 2014 werd veilig uitgevoerd, wat betekent dat ze door een getrainde zorgmedewerker werden uitgevoerd.

In landen waar abortus volledig verbannen of alleen toegestaan is om het leven van de vrouw te redden of haar lichamelijke gezondheid te behouden, waren slechts 1 van de 4 abortussen veilig; in landen waar abortus legaal is op bredere gronden, zijn bijna 9 van de 10 abortussen veilig gedaan. Het beperken van de toegang tot abortussen vermindert het aantal abortussen niet. De meeste abortussen die plaatsvinden in West- en Noord-Europa en Noord-Amerika zijn veilig. Deze regio's hebben ook de laagste abortuspercentages. De meeste landen in deze regio's hebben ook relatief permissieve wetten over abortus; hoge niveaus van anticonceptiegebruik, economische ontwikkeling en gendergelijkheid; evenals hoogwaardige gezondheidsdiensten - allemaal factoren die bijdragen aan het veiliger maken van abortus.

Ten slotte is het belangrijk om te weten dat de WHO en de VN onlangs een nieuwe, open database hebben gelanceerd van wetten, beleid en gezondheidsnormen over abortus in landen over heel de wereld. Deze database streeft naar meer transparantie van abortuswetten en -beleid, maar ook om de verantwoordelijkheid van landen voor de bescherming van de gezondheid en mensenrechten van vrouwen en meisjes te verbeteren.

Infographic unsafe abortion worldwide.jpg?ixlib=rails 0.3