Vrijheden van NGO's

Met de term non-gouvernementele organisatie (NGO) bedoelen we een organisatie die onafhankelijk van de overheid werkt, geen bedrijf is en zich inzet voor het algemeen publiek belang. Normaal gesproken zetten NGO's zich in voor het milieu, de bestrijding van corruptie, machtsmisbruik door de overheid tegen minderheden en het beschermen van rechten en vrijheden tegen overheidsinmenging. NGO's zijn essentieel voor het functioneren van een democratie: ze houden mensen geïnformeerd over wetten en beleid dat hun rechten kan beïnvloeden, helpen mensen hun mening te uiten naar politici en zorgen ervoor dat overheden geen wetten breken. Hierom maken overheden door heel de EU het leven zuur voor NGO's, door het bijvoorbeeld moeilijker voor hen te maken om donaties te ontvangen. Dit onderwerp gaat over het werk wat we doen om de EU te overtuigen om de vrijheden van NGO's te beschermen, zodat ze kunnen blijven functioneren.

%{onderwerp} artikelen