MAAK EEN VERSCHIL TIJDENS COVID-19

We all have the right to an income and shelter, access to healthcare, as well as free and independent information to get us through the pandemic. Support our critical work to make sure those rights are practiced throughout the EU. Donate now and make a difference.

#humanrightsundercorona

Vrijheid van Meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting refereert naar het recht om informatie of meningen te delen en toegang te krijgen tot informatie. Ervoor zorgen dat publieke en private media geen controle of invloed ondervinden van overheden of belangrijke ondernemingen is daar een belangrijk onderdeel van. Maar je kan ook je mening uiten door te protesteren of door samen te werken met anderen die je mening delen. Daarom overlapt de vrijheid van meningsuiting met de vrijheid van vergadering (het recht om te protesteren) en de vrijheid van vereniging (het recht om organisaties te creëren). Deze rechten helpen individuen om deel te nemen aan publieke zaken en zijn essentieel voor het functioneren van een democratie. Natuurlijk zijn deze rechten niet absoluut. Autoriteiten kunnen bijvoorbeeld legitiem kinderporno en haatzaaien verbieden, of voorwaarden stellen aan protesten, zodat ze niet gewelddadig worden. Helaas gebeurt het in veel EU-landen dat autoriteiten de vrijheid van meningsuiting aan banden leggen, waarbij klokkenluiders worden gestraft en protesten zonder goede reden worden verboden, om zo kritiek op onpopulaire wetten en beleid te voorkomen. Op eenzelfde manier hebben sommige overheden en bedrijven grote invloed op publieke en private mediaomroepen. Dit onderwerp gaat over het werk wat we doen om de vrijheid van meningsuiting, toegang tot informatie, klokkenluiders, mediavrijheid en de vrijheid van vergadering te beschermen.

%{onderwerp} artikelen