Infografika: manoma, kad kasmet pasaulyje įvyksta apie 25 mln. nesaugių abortų

Remiantis medicinos žurnale "The Lancet" paskelbtu nauju PSO ir Guttmacherio instituto tyrimu, 2010-2014 m. pasaulyje buvo padaroma po 25 mln. nesaugių abortų (apie 45 proc. visų abortų),

Dauguma nesaugių abortų (97 proc.) padaryti besivystančiose Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos šalyse. Naujajame "Lancet" tyrime pateikiami numanomi saugių ir nesaugių abortų skaičiai visame pasaulyje. Pirmą kartą istorijoje tyrimas nesaugius abortus išskirstė į „nelabai saugius“ ir „visiškai nesaugius“. Toks skirstymas leidžia geriau suprasti skirtingas moterų, kurios negali gauti aborto iš apmokyto specialisto, aplinkybes.

Abortus darant vadovaujantis PSO gairėmis ir reikalavimais, sunkių komplikacijų ar mirties tikimybė yra labai nedidelė. Maždaug 55 proc. visų abortų 2010-2014 m. buvo saugūs, t.y. juos vykdė apmokytas sveikatos priežiūros specialistas.

Šalyse, kuriose abortas yra draudžiamas visais atvejais, arba leidžiamas tik norint apsaugoti moters gyvybę ar sveikatą, vos 1 iš 4 abortų buvo saugus; šalyse, kuriose abortas yra leidžiamas ir kitomis aplinkybėmis, saugūs buvo beveik 9 iš 10 abortų. Galimybės pasidaryti abortą ribojimas nesumažina abortų skaičiaus. Dauguma abortų Vakarų ir Šiaurės Europoje, taipogi Šiaurės Amerikoje, yra atliekami saugiomis aplinkybėmis. Šiuose regionuose apskritai daroma itin mažai abortų. Dauguma šių regionų valstybių yra palyginti negriežtai reglamentuoja abortus; prie abortų saugumo prisideda kontraceptinių priemonių paplitimas, ekonominis išsivystymas ir lyčių lygybė, taipogi ir aukšta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė.

Pabaigai svarbu pridurti, kad PSO ir JT neseniai sukūrė naują, atvirą su abortu susijusių teisės aktų, politikos krypčių ir sveikatos standartų duomenų bazę. Duomenų bazės tikslas – užtikrinti didesnį aborto įstatymų ir politikos skaidrumą bei šalių atskaitomybę už moterų sveikatos ir žmogaus teisių apsaugą.

Šaltinis: PSO

Infographic unsafe abortion worldwide.jpg?ixlib=rails 0.3