Infografika: Policininkai privalo būti lengvai atpažįstami

Policininkai, kurie piktnaudžiauja įgaliojimais, privalo atsakyti už savo veiksmus. Taip bus tik tada, jei jie bus lengvai atpažįstami.

Pagal Europos Žmogaus Teisių Konvencija, valstybės privalo numatyti priemones, kurios apsaugotų žmones nuo kankinimo ir netinkamo elgesio. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra nustatęs, kad tai apima ir reikalavimą vykdyti veiksmingą tyrimą, galintį nustatyti (ir, jei reikia, nubausti) kaltininkus.

Ris 2.0 corrected 01 1 2.jpg?ixlib=rails 0.3