Didžiosios Britanijos Teisių bilis

Organizacijos „Liberty“ instrukcijos, kaip reikia aiškinti neišmanėliškus konservatorių partijos pasiūlymus dėl „Didžiosios Britanijos Teisių bilio“.

Bbr infographic.jpg?ixlib=rails 0.3