Kas naujo mažiausius vaikus Bulgarijoje globajančiose institucijose?

Viena naujiena - Bulgarijos Helsinkio komiteto atradimas, kad medicininės ir socialinės globos namuose 2010-2014 m. mirė daug vaikų (292). Kita - tai, kad užsidarė viena iš stebėtų institucijų.

Bulg hels deinst all scr2.jpg?ixlib=rails 0.3