Siūlai. Kalė piešiniai.

Iš visos milžiniškos į Europą atvykusios pabėgėlių masės, keli tūkstančiai atsidūrė Kalėje; jų tikslas - užbaigti pavojų kupiną kelionę į Angliją. Deja, Prancūzijos ir Britanijos vyriausybės juos paliko likimo valiai.