COVID-19 METU NELIK ABEJINGAS

Visi turim teisę gauti kažkokias pajamas, turėti stogą virš galvos, gydytis, ir gauti nepriklausomą informaciją, kad įveiktume pandemiją. Paremkite svarbų mūsų darbą, kad šios teisės būtų užtikrintos visoje ES. Prisidėkit - paaukokit.

#humanrightsundercorona

ES teisių apsauga

Visos ES vyriausybės yra pasižadėjusios ginti žmogaus teises, demokratiją ir teisinės valstybės principus. Šalis negali tapti Sąjungos nare tol, kol neparodo, jog yra priėmusi įstatymus, numačiusi politiką ir įkūrusi institucijas, kurie saugo šias pagrindines vertybes (pavyzdžiui, laisvą žiniasklaidą ir teismų nepriklausomumą). Tačiau šaliai tapus ES nare, Sąjungos institucijų priemonės priversti vyriausybę laikytis savo pažadų yra ribotos. Ši tema apima mūsų pastangas įtikinti ES plėsti įgaliojimus pagrindinių vertybių apsaugai, taip pat mūsų pastangas įtikinti ES institucijas naudotis jau turimais įgaliojimais nusižengimų žmogaus teisėms Sąjungos viduje prevencijai.

ES teisių apsauga straipsniai