COVID-19 METU NELIK ABEJINGAS

Visi turim teisę gauti kažkokias pajamas, turėti stogą virš galvos, gydytis, ir gauti nepriklausomą informaciją, kad įveiktume pandemiją. Paremkite svarbų mūsų darbą, kad šios teisės būtų užtikrintos visoje ES. Prisidėkit - paaukokit.

#humanrightsundercorona

NVO laisvė

Mes sąvoka „nevyriausybinė organizacija“ (NVO) apibūdiname organizacijas, kurios nėra priklausomos nuo vyriausybės, neužsiima ūkine veikla ir dirba visų visuomenės narių labui. Paprastai NVO dirba aplinkos apsaugos, kovos su korupcija, piktnaudžiavimo valdžia pažeidžiamų grupių atžvilgiu prevencijos, laisvių apsaugos nuo valdžios užmačių srityse. Nevyriausybinės organizacijos yra gyvybiškai svarbios demokratijai, mat informuoja žmones apie jų teises įtakojančius įstatymus ir politiką, padeda visuomenei išsakyti savo nuomonę politikams, užtikrina, kad vyriausybė laikytųsi teisės aktų nuostatų. Dėl to kai kurių ES šalių narių vyriausybės siekia sudaryti sunkumų nevyriausybininkams – pavyzdžiui, apsunkinti jų galimybes gauti finansinę paramą. Ši tema apima mūsų pastangas įtikinti Europos Sąjungą ginti nevyriausybinių organizacijų darbui būtiną veiklos laisvę.

NVO laisvė straipsniai