COVID-19 METU NELIK ABEJINGAS

Visi turim teisę gauti kažkokias pajamas, turėti stogą virš galvos, gydytis, ir gauti nepriklausomą informaciją, kad įveiktume pandemiją. Paremkite svarbų mūsų darbą, kad šios teisės būtų užtikrintos visoje ES. Prisidėkit - paaukokit.

#humanrightsundercorona

Saviraiškos laisvė

Saviraiškos laisvė – tai teisė dalintis informacija, ją gauti ir skelbti savo nuomonę. Svarbi šios laisvės dalis – viešųjų ir privačių žiniasklaidos kanalų nepriklausomumo nuo vyriausybės ar stambių įmonių įtakos užtikrinimas. Nuomonę išreikšti taip pat galima ir protestu, ir darbu organizacijose su bendraminčiais. Žodžio laisvė persipina su susirinkimų laisve („teisė protestuoti“) ir susivienijimų laisve („teisė kurti organizacijas“). Šios teisės padeda asmenims dalyvauti visuomenės veikloje ir yra gyvybiškai svarbios demokratijai. Aišku, jos nėra absoliučios – pavyzdžiui, valdžia gali teisėtai uždrausti vaikų pornografiją, neapykantą kurstančias kalbas, taip apriboti protestus, kad juose nebūtų smurto. Deja, daugelyje ES šalių valdžia, norėdama apsisaugoti nuo kritikos, riboja žodžio laisvę, baudžia informatorius, be tinkamos priežasties draudžia žmonėms protestuoti. Negana to, keliose valstybėse vyriausybė ar stambios įmonės turi didelę įtaką viešosioms ur privačioms žiniasklaidos priemonėms. Ši tema apima mūsų pastangas apsaugoti žodžio, žiniasklaidos ir susirinkimų laisves, taip pat prieigą prie informacijos bei pačius informatorius.

Saviraiškos laisvė straipsniai