Az Internet hatása az emberi jogokra

Itt látható, mi mindent köszönhetünk az Internetnek az emberi jogok területén. És az is, milyen veszélyeket hordoz.

The impact of the internet on human rights.jpg?ixlib=rails 0.3