Véleményszabadság

A véleménynyilvánítás szabadságához egyaránt hozzátartozik az információk és vélemények megosztásának joga és az információkhoz való hozzáférés joga. Ebből a szempontból fontos, hogy legyen olyan köz- és magánmédia, amelyik mentes a kormány illetve a nagyobb cégek általi ellenőrzéstől és befolyástól. Ugyanakkor tüntetéseken vagy hasonló meggyőződésűekkel összefogva, szervezeteken keresztül is lehet véleményt nyilvánítani. Ezért a szólásszabadság, a gyülekezési (tiltakozási) szabadság, valamint az egyesülési szabadság (a szervezetek létrehozásának joga) részben fedik egymást. Ezeknek a demokratikus működés szempontjából nélkülözhetetlen jogoknak köszönhetően vehetünk részt a közügyekben. Természetesen ezek nem abszolút jogok. A hatóságok például törvényesen korlátozhatják a gyermekpornográfiát, a gyűlöletbeszédet, vagy feltételekhez köthetik a tiltakozásokat, nehogy erőszakba forduljanak. Sajnos azonban számos EU-s országban minden igaz ok nélkül megnyirbálják a szólásszabadságot, megbüntetik a kiszivárogtatókat és betiltják a tüntetéseket, csak, hogy senki se bírálhassa a népszerűtlen törvényeket és intézkedéseket. Ugyanígy számos kormányzat illetve cég nagy nyomást gyakorol a közmédiákra és a magánkézben levő sajtóorgánumokra. Ezzel a témával kapcsolatos tevékenységeink célja a szólásszabadság, az információk hozzáférhetőségének, a kiszivárogtatóknak, valamint a média és a gyülekezés szabadságának védelme.

Véleményszabadság cikkek