MAKE A DIFFERENCE DURING COVID-19

We all have the right to an income and shelter, access to healthcare, as well as free and independent information to get us through the pandemic. Support our critical work to make sure those rights are practiced throughout the EU. Donate now and make a difference.

#humanrightsundercorona

Véleményszabadság

A véleménynyilvánítás szabadságához egyaránt hozzátartozik az információk és vélemények megosztásának joga és az információkhoz való hozzáférés joga. Ebből a szempontból fontos, hogy legyen olyan köz- és magánmédia, amelyik mentes a kormány illetve a nagyobb cégek általi ellenőrzéstől és befolyástól. Ugyanakkor tüntetéseken vagy hasonló meggyőződésűekkel összefogva, szervezeteken keresztül is lehet véleményt nyilvánítani. Ezért a szólásszabadság, a gyülekezési (tiltakozási) szabadság, valamint az egyesülési szabadság (a szervezetek létrehozásának joga) részben fedik egymást. Ezeknek a demokratikus működés szempontjából nélkülözhetetlen jogoknak köszönhetően vehetünk részt a közügyekben. Természetesen ezek nem abszolút jogok. A hatóságok például törvényesen korlátozhatják a gyermekpornográfiát, a gyűlöletbeszédet, vagy feltételekhez köthetik a tiltakozásokat, nehogy erőszakba forduljanak. Sajnos azonban számos EU-s országban minden igaz ok nélkül megnyirbálják a szólásszabadságot, megbüntetik a kiszivárogtatókat és betiltják a tüntetéseket, csak, hogy senki se bírálhassa a népszerűtlen törvényeket és intézkedéseket. Ugyanígy számos kormányzat illetve cég nagy nyomást gyakorol a közmédiákra és a magánkézben levő sajtóorgánumokra. Ezzel a témával kapcsolatos tevékenységeink célja a szólásszabadság, az információk hozzáférhetőségének, a kiszivárogtatóknak, valamint a média és a gyülekezés szabadságának védelme.

Véleményszabadság cikkek