Infografika: svake godine diljem svijeta se izvede oko 25 milijuna nesigurnih pobačaja

Diljem svijeta je u periodu od 2010. do 2014. svake godine napravljeno 25 milijuna nesigurnih pobačaja (45 posto svih pobačaja), navodi se u novoj studiji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Instituta Guttmacher koja je objavljena u medicinskom magazinu The Lancet.

Većina nesigurnih pobačaja, njih 97 posto, izvedena je u zemljama u razvoju u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. Nova studija Lanceta daje procjenu sigurnih i nesigurnih pobačaja na globalnoj razini. Po prvi puta ona uključuje podjele unutar kategorije nesigurnih pobačaja na one manje sigurne i najmanje sigurne što omogućuje bolje razumijevanje različitih okolnosti pobačaja kod žena koje nemaju pristup sigurnom pobačaju koji obavlja obučena osoba.

Kada se pobačaji rade u skladu sa smjernicama i standardima WHO-a, rizik ozbiljnih komplikacija ili smrti je zanemariv. Približno 55 posto svih pobačaja od 2010. do 2014. godine izvedeno je na siguran način što znači da ih je napravio obučeni zdravstveni radnik.

U zemljama gdje je pobačaj potpuno zabranjen ili je dozvoljen samo kako bi se spasio život žene ili sačuvalo njeno fizičko zdravlje, siguran je samo jedan od četiri pobačaja: u državama gdje je pobačaj legalan u širem opsegu gotovo je devet od deset pobačaja napravljeno na siguran način. Ograničavanje pristupa pobačaju ne smanjuje broj pobačaja. Većina pobačaja napravljenih u Zapadnoj i Sjevernoj Europi te Sjevernoj Americi je sigurno. Te regije imaju i neke od najnižih stopa pobačaja. Većina zemalja u tim regijama također imaju relativno blage zakone o pobačaju; veću stopu upotrebe kontracepcije, ekonomskog razvoja i rodne jednakosti, kao i visoko kvalificirane zdravstvene usluge - sve redom faktori koji doprinose sigurnosti pobačaja.

Konačno, važno je znati da su WHO i UN nedavno pokrenuli novu, otvorenu bazu podataka sa zakonima, politikama i zdravstvenim standardima o pobačajima u zemljama diljem svijeta. Njome se želi promicati veća transparentnost zakona i politika o pobačaju, kao i poboljšati odgovornost zemalja oko zaštite zdravlja i ljudskih prava žena i djevojaka.


Infographic unsafe abortion worldwide.jpg?ixlib=rails 0.3