Kako se pojedine države ponašanju prema djeci izbjeglicama?

Bureau of Investigative Journalism istražio je kako se različite države ponašaju prema maloljetnicima bez pratnje koji traže azil. Doznajte kako se vaša vlada ponaša prema djeci tražiteljima azila!

POGLEDAJTE INFOGRAFIKU

Screen shot 2016 05 13 at 10.16.34 am.png?ixlib=rails 0.3