DAJTE SVOJ DOPRINOS TIJEKOM EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

Svi mi imamo pravo na prihod i sklonište, pristup zdravstvenoj skrbi kao i na slobodne i neovisne informacije kako bismo prebrodili pandemiju. Podržite naš važan rad kako bismo osigurali provođenje tih prava diljem EU. Donirajte i učinite razliku.

#humanrightsundercorona

Zaštita prava u EU

Sve vlade EU obećale su štititi ljudska prava, demokraciju i vladavinu prava. Nijedna država ne može postati članicom EU dok ne dokaže da njeni zakoni, politike i institucije podržavaju te temeljne vrijednosti, primjerice slobodu medija i neovisno pravosuđe. Međutim, jednom kad država uđe u EU, Unija ima ograničene ovlasti u smislu osiguravanja da se vlada drži danog obećanja. Ova tema bavi se onime što radimo kako bismo uvjerili EU da uspostavi snažnije mehanizme zaštite temeljnih vrijednosti i iskoristi postojeće ovlasti kako bi spriječila vlade unutar EU da krše ljudska prava.

Stručni članovi

 • Member thumb cild logo en 1
 • Member thumb esp  ris
 • Member thumb hu  hclu
 • Member thumb bg  bulgarian
 • Member thumb hrmi logo
 • Member thumb sigla apado enr 1
 • Member thumb pl  hr
 • Member thumb nl
 • Member thumb cz  liga lindskych prav
 • Member thumb gff bildmarke
 • Member thumb logo hrc
 • Member thumb logo slo
 • Member thumb iccl logo
 • Member thumb screenshot 2019 10 17 at 12.38.09

Zaštita prava u EU članci