DAJTE SVOJ DOPRINOS TIJEKOM EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

Svi mi imamo pravo na prihod i sklonište, pristup zdravstvenoj skrbi kao i na slobodne i neovisne informacije kako bismo prebrodili pandemiju. Podržite naš važan rad kako bismo osigurali provođenje tih prava diljem EU. Donirajte i učinite razliku.

#humanrightsundercorona

Azil i migracija

Od kraja hladnog rata sve više ljudi dolazi u Europu bježeći od sukoba, prirodnih katastrofa, siromaštva ili progona. EU vlade postupno su otežale legalni način dolaska u Uniju, tjerajući tražitelje azila i druge migrante u ruke krijumčara i izlažući njihove živote velikom riziku. Istodobno, vlade EU razvile su sustav azila u sklopu kojeg većinu tereta snose države na granicama Unije. To je posebno opteretilo resurse nekih zemalja na Mediteranu. I dugotrajni građanski rat u Siriji ponukao je velik broj ljudi da traži azil u EU. No, neslaganje nacionalnih vlada spriječilo je EU da razvije i implementira mjere koje bi pomogle u olakšavanju patnje milijuna tražitelja azila i drugih migranata koji traže sigurnost. Mnogi političari koji pokušavaju dobiti javnu podršku, kao i dio medija, demonizirali su migrante, što znači da bi se oni koji se domognu EU mogli suočiti s diskriminacijom, čak i nasilnim napadima. Ova tema bavi se onime što naši članovi rade kako bi uvjerili nacionalne vlasti da se prema tražiteljima azila i drugim migrantima ponašaju sukladno zakonima o ljudskim pravima.

Stručni članovi

 • Member thumb cild logo en 1
 • Member thumb cr  center for peace studies color
 • Member thumb ldh logo 2018 quadri
 • Member thumb bg  bulgarian
 • Member thumb nl
 • Member thumb esp  ris
 • Member thumb liberty green transparent background
 • Member thumb logo hrc
 • Member thumb logo slo
 • Member thumb screenshot 2019 10 17 at 12.38.09

Azil i migracija članci