DAJTE SVOJ DOPRINOS TIJEKOM EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

Svi mi imamo pravo na prihod i sklonište, pristup zdravstvenoj skrbi kao i na slobodne i neovisne informacije kako bismo prebrodili pandemiju. Podržite naš važan rad kako bismo osigurali provođenje tih prava diljem EU. Donirajte i učinite razliku.

#humanrightsundercorona

Sloboda nevladinih organizacija

Termin nevladina organizacija (NGO) koristimo za neovisnu, neprofitnu organizaciju koja zagovara dobrobit svih članova društva. Nevladine organizacije obično se bave zaštitom okoliša, borbom protiv korupcije, sprečavanjem vlade da zloupotrebljava svoje ovlasti i zlostavlja ranjive skupine te zaštitom sloboda od vladina miješanja. Nevladine organizacije ključne su za demokraciju: informiraju ljude o zakonima i politikama koje utječu na njihova prava, pomažu javnosti da izrazi svoje mišljenje i osiguravaju da vlade ne krše zakon. Zbog toga vlade u Europskoj uniji pokušavaju otežati život nevladinim organizacijama, primjerice primanje donacija. Ova tema pokriva naše napore kojima želimo uvjeriti EU da zaštiti slobodu koja je potrebna nevladinim organizacijama kako bi obavljale svoj posao.

Stručni članovi

  • Member thumb hu   hclu
  • Member thumb sigla apado enr 1
  • Member thumb pl   hr
  • Member thumb esp   ris
  • Member thumb logo hrc
  • Member thumb logo slo

Sloboda nevladinih organizacija članci