DAJTE SVOJ DOPRINOS TIJEKOM EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

Svi mi imamo pravo na prihod i sklonište, pristup zdravstvenoj skrbi kao i na slobodne i neovisne informacije kako bismo prebrodili pandemiju. Podržite naš važan rad kako bismo osigurali provođenje tih prava diljem EU. Donirajte i učinite razliku.

#humanrightsundercorona

Sloboda izražavanja

Sloboda izražavanja odnosi se na pravo dijeljenja informacija i stavova te pristup informacijama. Javni i privatni mediji koji nisu ovisni o kontroli i utjecaju vlada ili moćnih kompanija važan su dio slobode izražavanja. No, i vi možete izraziti mišljenje odlaskom na prosvjede ili surađujući putem organizacija s onima koji dijele vaše mišljenje. Sloboda govora preklapa se sa slobodom okupljanja (pravo na prosvjed) i slobodom udruživanja (pravo na osnivanje organizacija). Ta prava pomažu pojedincima da sudjeluju u pitanjima od javnog značaja i vitalna su za funkcioniranje demokracije. Naravno, ona nisu apsolutna. Primjerice, vlasti mogu legitimno zabraniti dječju pornografiju, govor mržnje ili postaviti uvjete oko prosvjeda kako bi spriječile da oni postanu nasilni. Nažalost, u mnogim državama Europske unije vlasti ograničavaju slobodu govora, kažnjavaju zviždače i zabranjuju prosvjede bez valjanog razloga, a sve kako bi spriječile kritike na račun nepopularnih zakona i politika. Slično, neke vlade i kompanije imaju veliki utjecaj na javne medije i medijske kompanije u privatnom vlasništvu. Ova tema bavi se našim radom na području zaštite slobode govora, prava na pristup informacijama, zviždača, slobode medija i slobode okupljanja.

Stručni članovi

 • Member thumb cr  center for peace studies color
 • Member thumb ldh logo 2018 quadri
 • Member thumb esp  ris
 • Member thumb hu  hclu
 • Member thumb bg  bulgarian
 • Member thumb hrmi logo
 • Member thumb sigla apado enr 1
 • Member thumb pl  hr
 • Member thumb nl
 • Member thumb cz  liga lindskych prav
 • Member thumb liberty green transparent background
 • Member thumb gff bildmarke
 • Member thumb logo hrc
 • Member thumb logo slo
 • Member thumb iccl logo
 • Member thumb screenshot 2019 10 17 at 12.38.09

Sloboda izražavanja članci