MUUDA MIDAGI COVID-19 AJAL

We all have the right to an income and shelter, access to healthcare, as well as free and independent information to get us through the pandemic. Support our critical work to make sure those rights are practiced throughout the EU. Donate now and make a difference.

#humanrightsundercorona

Õiguste kaitse EL-i poolt

Kõik EL-i valitsused on lubanud kaitsta inimõigusi, demokraatiat ja õigusriiki. Ükski riike ei saa EL-iga ühineda enne, kui ta on näidanud, et tal on olemas seadused, poliitikad ja institutsioonid, et toetada selliseid põhiväärtusi nagu vaba meedia ja sõltumatu kohtusüsteem. Kuid kui riik on juba EL-is, on liidul piiratud volitused, et tagada, et valitsus neid lubadusi täidab. See teema hõlmab tööd, mida me teeme, et veenda EL-i looma tugevamaid volitusi oma põhiväärtuste kaitsmiseks, ning tööd, mida teeme, et veeda EL-i kasutama volitusi, mis tal juba on, et takistada liidus olevatel valitsustel inimõigusi kuritarvitamast.

Loe meie selgitusi selle kohta, kuidas on EL-is kaitstud põhiõigused

Loe meie tegevuskava selle kohta, kuidas Euroopa Parlament saaks paremini kaitsta kodanikuvabadusi

Loe meie tegevuskava selle kohta, kuidas Euroopa Liidu Nõukogu saaks paremini kaitsta õigusriiki

Loe meie tegevuskava selle kohta, kuidas EL saab nõuda valitsustelt õigusriigi kaitsmist, kui nad soovivad EL-ilt rahastamist

Spetsialistidest liikmed

 • Member thumb cild logo en 1
 • Member thumb esp  ris
 • Member thumb hu  hclu
 • Member thumb bg  bulgarian
 • Member thumb hrmi logo
 • Member thumb sigla apado enr 1
 • Member thumb pl  hr
 • Member thumb nl
 • Member thumb cz  liga lindskych prav
 • Member thumb gff bildmarke
 • Member thumb logo hrc
 • Member thumb logo slo
 • Member thumb iccl logo
 • Member thumb screenshot 2019 10 17 at 12.38.09

Õiguste kaitse EL-i poolt artiklitest