VVO-de vabadused

Me kasutame terminit „valitsusväline organisatsioon“ (VVO), et tähendada organisatsiooni, mis on valitsusest sõltumatu, ei ole ettevõte, ja mis töötab kõigi ühiskonnaliikmete heaolu edendamise nimel. Tavaliselt püüavad VVO-d kaitsta keskkonda, võidelda korruptsiooniga, takistada valitsusi kuritarvitamast oma võimu haavatavate gruppide ärakasutamiseks ning kaitsta õigusi ja vabadusi valitsuse sekkumise eest. VVO-d on demokraatia toimimiseks eluliselt tähtsad: nad hoiavad inimesi kursis seaduste ja poliitikatega, mis mõjutavad nende õigusi, aitavad avalikkusel väljendada oma arvamust poliitikutele ja aitavad tagada, et valitsused ei rikuks seadust. Selle tõttu teevad valitsused üle EL-i VVO-de elu keeruliseks, näiteks tehes neile annetuste saamise raskemaks. See teema hõlmab tööd, mida teeme, et veenda EL-i kaitsma vabadusi, mida VVO-d oma töö tegemiseks vajavad.

Loe meie selgitust VVO-de kohta

Loe meie tegevuskava VVO-de ees seisvatest piirangutest EL-is

Loe meie tegevuskava, mis paneb ette uue fondi loomist VVO-de jaoks EL-is: the European Values Instrument

Spetsialistidest liikmed

  • Member thumb hu   hclu
  • Member thumb sigla apado enr 1
  • Member thumb pl   hr
  • Member thumb esp   ris
  • Member thumb logo hrc
  • Member thumb logo slo

VVO-de vabadused artiklitest