PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Články

  • Minimální standardy pro žadatele o azyl

    V nedávném rozhodnutí, Evropský soudní dvůr potvrdil, že členské státy by měli zajistit žadatelům o azyl důstojnou životní úroveň. Soud věnoval zvláštní pozornost závazku zajistit jednotu rodiny. Toto pravidlo se vztahuje i na situace, kdy stát neposkytuje nebo nemůže poskytnout pomoc formou věcného plnění, a rozhodne se poskytnout finanční pomoc. Praktické překážky, jako je přetížení přijímacího systému, nejsou důvodem pro odepření podpory. V případě Saciri, odkazuje Soud, mimo jiné, na ustanovení Listiny základních práv.