PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Naše volná místa

Momentálně nenabízíme žádná volná pracovní místa, ale můžete nás kontaktovat emailem na: info@liberties.eu nebo poštou na adrese: Civil Liberties Union for Europe e.V., Prinzenstraße 103., Berlin, Germany 10969