Infografika: Polsko drtivě prohrálo válku s drogama

Podívejte se na infografiku o neúspěšné válce Polska proti drogám. Je to plýtvání penězi a promarněná šance ke zlepšení společnosti. Drugreporter.net vytvořili infografiku pro podporu zásadní změny protidrogové politiky. Prosím, sdílejte!

Infographic.jpg?ixlib=rails 0.3