Infografika: Policisté musí být lehce identifikovatelní

Policisté, kteří zneužívají svou moc, musí být pohnáni k odpovědnosti. Jediným způsobem, jak to zajistit, je, aby byli snadno identifikovatelní.

Členské státy mají podle Evropské úmluvy o lidských právech povinnost zavést záruky na ochranu lidí před mučením a špatným zacházením. Evropský soud pro lidská práva uvedl, že to vyžaduje, aby existovaly prostředky k účinnému vyšetřování, které by vedly k identifikaci a případnému trestu odpovědných osob.

Ris 2.0 corrected 01 1 2.jpg?ixlib=rails 0.3