Infografika: Jak nakládáme s vašimi údaji

25. května vstoupí v platnost nové nařízení EU o ochraně údajů - GDPR. Stanovuje nové standardy pro zpracování vašich osobních údajů.

Je pro nás důležité, abyste věděli, jak nakádáme s vašimi údaji a jak nás můžete kontaktovat s dotazy i připomínkami.

Privacy infographic.png?ixlib=rails 0.3