Infografika: Evropské drogové trhy

Za využití přístupu založeného na důkazech, se zpráva Europe Drugs Market EMCDDA zabývá dopady trhu s drogami na širší společnost a zkoumá trhy s konopím, heroinem, kokainem, amfetaminem, metamfetaminem, MDMA a novými psychoaktivními látkami.

Edmr final poster.png?ixlib=rails 0.3