PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Ochrana práv ze strany EU

Všechny vlády EU slíbily, že budou chránit lidská práva, demokracii a právní stát. Žádná země se nemůže připojit k EU, dokud neprokáže, že má k dispozici zákony, politiky a instituce, aby dodržovala tyto základní hodnoty, jako jsou svobodná média a nezávislé soudnictví. Jakmile je země v EU, má Unie omezené pravomoci, aby se ujistila, že vláda dodržuje tyto sliby. Toto téma pokrývá práci, kterou děláme, abychom EU přesvědčili, abychom vytvořili silnější pravomoci k ochraně svých základních hodnot, a práci, kterou děláme, abychom přesvědčili EU, aby využila svých pravomocí a zabránila vládám v Unii zneužívat lidská práva.

Odborní členové

 • Member thumb cild logo en 1
 • Member thumb esp  ris
 • Member thumb hu  hclu
 • Member thumb bg  bulgarian
 • Member thumb hrmi logo
 • Member thumb sigla apado enr 1
 • Member thumb pl  hr
 • Member thumb nl
 • Member thumb cz  liga lindskych prav
 • Member thumb gff bildmarke
 • Member thumb logo hrc
 • Member thumb logo slo
 • Member thumb iccl logo
 • Member thumb screenshot 2019 10 17 at 12.38.09

Ochrana práv ze strany EU články