PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Soukromí a dohled

Právo na soukromí brání vládám, podnikům a zločincům zasahovat do vašeho života. Věci, jako jsou vaše politická stanoviska, vaše telefonní hovory a e-maily, vaše fotky, zdravotní údaje, bankovní údaje a historie internetového procházení jsou chráněny právem na soukromí. Naše právo na soukromí nám dává prostor hledat informace, vytvářet názory a přijímat rozhodnutí o otázkách bez sociálního tlaku nebo úsudku. Protože mnoho našich informací se koná v online světě, často používáme termín "ochrana dat" namísto soukromí. Přestože nové technologie přináší mnoho příležitostí, přináší také nebezpečí. Osobní informace o nás jsou stále více uchovávány v databázích a předávány přes internet. Vlády používají hromadný dohled k shromažďování informací o tom, co děláme přes internet, jako to, co čteme, a s kým mluvíme. Podniky sbírají informace o nás a používají je k tomu, aby o nás rozhodovaly bez našeho vědomí. Toto téma pokrývá práci, kterou děláme, abychom přesvědčili EU, aby chránila naše soukromí, zejména on-line, a aby vzdělávala veřejnost o důležitosti ochrany údajů a o tom, jak se mohou chránit.

Odborní členové

 • Member thumb cild logo en 1
 • Member thumb ldh logo 2018 quadri
 • Member thumb esp  ris
 • Member thumb hu  hclu
 • Member thumb hrmi logo
 • Member thumb pl  hr
 • Member thumb nl
 • Member thumb cz  liga lindskych prav
 • Member thumb liberty green transparent background
 • Member thumb gff bildmarke
 • Member thumb logo hrc
 • Member thumb iccl logo
 • Member thumb screenshot 2019 10 17 at 12.38.09

Soukromí a dohled články