PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Azyl a migrace

Od konce studené války se do EU dostalo více lidí, aby unikli konfliktům, ekologické katastrofě, chudobě a pronásledování. Vlády EU postupně znesnadňovaly legální cestování do Unie, čímž vehnaly žadatele o azyl a další migranty do rukou obchodníků s lidmi a ohrozili jejich životy. Současně vlády EU vyvinuly azylový systém, který přináší většinu zátěže zemím na hranicích Unie. Tím jsou obzvláště zatíženy zdroje některých zemí ve Středomoří. V nedávné době způsobila prodloužená občanská válka v Sýrii v EU větší počet osob usilujících o azyl. Neshody mezi vládami jednotlivých států zabránily EU, aby vypracovala a provedla opatření, která by mohla pomoci zmírnit utrpení milionů žadatelů o azyl a dalších migrantů, kteří hledají bezpečí. Mnoho politiků, kteří se snažili získat podporu veřejnosti, stejně jako části médií, démonizovali migranty, což znamená, že ti, kteří se do EU dostanou, mohou čelit diskriminaci a dokonce násilným útokům. Toto téma pokrývá práci našich členů, kteří pracují na tom, abychom přesvědčili vnitrostátní orgány, aby zacházeli s žadateli o azyl a dalšími migranty v souladu s lidskými právy.

Odborní členové

 • Member thumb cild logo en 1
 • Member thumb cr  center for peace studies color
 • Member thumb ldh logo 2018 quadri
 • Member thumb bg  bulgarian
 • Member thumb nl
 • Member thumb esp  ris
 • Member thumb liberty green transparent background
 • Member thumb logo hrc
 • Member thumb logo slo
 • Member thumb screenshot 2019 10 17 at 12.38.09

Azyl a migrace články