PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Svoboda NNO

Používáme termín nevládní organizace (NNO) k tomu, abychom označili organizaci, která je nezávislá na vládě, která nepodniká, a která podporuje prosperitu každého člověka ve společnosti. NNO se obvykle snaží chránit životní prostředí, bojovat proti korupci, bránit vládám ve zneužívání jejich pravomoci ke zneužívání zranitelných skupin a chránit práva a svobody před zásahy vlády. NNO jsou pro demokracii životně důležité: informují lidi o právních předpisech a politikách, které mají vliv na jejich práva, pomáhají veřejnosti předkládat své názory politikům a pomáhají zajistit, aby vlády neporušovaly zákony. Z tohoto důvodu vlády v celé EU ztěžují život nevládním organizacím, například tím, že jim kladou překážky pro přijímaní darů. Toto téma pokrývá práci, kterou děláme, abychom přesvědčili EU, aby chránila svobody, které potřebují NNO, aby mohly vykonávat svojí práci.

Odborní členové

  • Member thumb hu   hclu
  • Member thumb sigla apado enr 1
  • Member thumb pl   hr
  • Member thumb esp   ris
  • Member thumb logo hrc
  • Member thumb logo slo

Svoboda NNO články