PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Svoboda projevu

Svoboda projevu se týká práva sdílet informace a názory a získat k informacím přístup. Mít veřejné a soukromé média, které jsou prosté kontroly a vlivu vlád a mocných podniků, je důležitou součástí svobody projevu. Názory ale můžete také vyjádřit protestováním nebo spoluprací s ostatními, kteří sdílejí vaše přesvědčení prostřednictvím organizací. Takže svoboda řeči se překrývá se svobodou shromažďování (právo protestovat) a svobodou sdružování (právo vytvářet organizace). Tato práva pomáhají jednotlivcům účastnit se veřejných záležitostí a jsou zásadní pro fungování demokracie. Samozřejmě, tato práva nejsou absolutní. Například úřady mohou oprávněně zakázat dětskou pornografii a nenávistné projevy nebo podmínit protesty, aby se zabránilo násilnostem. Bohužel v mnoha zemích EU orgány omezují svobodu projevu, trestají informátory a zakazují protesty bez důvodu, jen aby zabránily kritice nepopulárních zákonů a politik. Podobně má několik vlád a podniků velký vliv na veřejné a soukromé sdělovací prostředky. Toto téma pokrývá práci, kterou děláme na ochranu svobodného slova, přístupu k informacím, informátorům, svobodě médií a svobodě shromažďování.

Odborní členové

 • Member thumb cr  center for peace studies color
 • Member thumb ldh logo 2018 quadri
 • Member thumb esp  ris
 • Member thumb hu  hclu
 • Member thumb bg  bulgarian
 • Member thumb hrmi logo
 • Member thumb sigla apado enr 1
 • Member thumb pl  hr
 • Member thumb nl
 • Member thumb cz  liga lindskych prav
 • Member thumb liberty green transparent background
 • Member thumb gff bildmarke
 • Member thumb logo hrc
 • Member thumb logo slo
 • Member thumb iccl logo
 • Member thumb screenshot 2019 10 17 at 12.38.09

Svoboda projevu články