ЗАЩИТИ ДЕМОКРАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

Всички имаме право на доходи, дом, достъп до здравни грижи, както и на информация от свободни и независими източници, за да преживеем през тежките времена на пандемията. Подкрепи дейността ни, която е от ключово значение за спазването на тези права в целия ЕС. Дари сега и защити демокрацията.

#humanrightsundercorona

Статии

 • Смисълът на понятието “въоръжен конфликт" в законодателството на ЕС

  Белгийските власти отказаха да предоставят статут на бежанец на A. Diakite, жител на Гвинея. Той не получава и субсидирана закрила, предоставяна на лица без статут на бежанци, които са изложени на риск в случай на завръщане в родината им.
  Тагнати с:
 • Внимание! Такси за авторски права

  Във всяка държава-членка се провеждат дебати за необходимостта от плащането на такси за авторски права на колективни лица, оправомощени от самите автори. Всеки производител или доставчик на услуги, който иска да осигури на своите служители или клиенти достъп до произведение със защитени авторски права, трябва да заплати такса. Това поражда опасения, свързани с правото на достъп до култура и образование.
 • Минимални стандарти за търсещите убежище

  В решение, взето наскоро от Съда на Европейския съюз, беше потвърдено, че държавите-членки трябва да осигурят на хората, търсещи убежище, право на достоен живот. Съдът обърна специално внимание на задължението да се гарантира цялостта на семейството. Това правило важи и в случаите, когато определена държава не може да предостави помощ под формата на стоки и провизии, а вместо това вземе решение за отпускане на финансова помощ. Не се оправдава отказът от подкрепа въз основа запълване местата на националната квота. В случая на семейство Saciri, наред с всичко друго, съдът се позова на разпоредбите на Хартата на основните права.