Инфографика показва, че всяка година по света се извършват 25 милиона рискови аборта

За периода от 2010 до 2014 г. в света ежегодно са извършвани 25 милиона рискови аборта (45% от общия им брой). Това сочи ново проучване на СЗО и Института "Гутмахер", публикувано в медицинското списание The Lancet.

Болшинството от застрашаващите живота аборта, или по-точно 97%, са направени в развиващите се страни в Африка, Азия и Латинска Америка. Последното изследване на Lancet предоставя информация за приблизителния брой на безопасните и на рисковите аборти в световен мащаб. За първи път категорията опасни аборти е разделена на две подгрупи: сравнително безопасен и безопасен, но в минимална степен. Разграничението позволява да се разберат по-добре различните обстоятелства, свързани с абортите при жените, които не могат да ги направят в безопасна среда от квалифициран лекар, тъй като нямат достъп до тези неща.

Когато абортът се извършва в съответствие с указанията и правилата на СЗО, рискът от тежки усложнения или смърт е нищожен. Около 55% от всички аборти, направени в периода от 2010 до 2014 г., се определят за безопасни. Това означава, че са осъществени от обучен здравен работник.

В държави, в които абортът е напълно забранен или е разрешен, единствено когато са застрашени животът и физическото здраве на жената, само 1 от 4 аборта е безопасен. В страните, където той е легализиран на базата на по-широки основания, почти 9 от 10 са безопасни. Ограничаването на достъпа до аборт не намалява броя им. Болшинството от тези, които са извършени в Западна и Северна Европа, както и в Северна Америка, са безопасни. Това са регионите, които заемат някои от последните места по брой на абортите. Повечето страни в тях също така имат закони, легитимиращи ги на по-широки основания, висока степен на употреба на контрацептиви, стабилно икономическо развитие, равенство между половете, както и висококачествени здравни услуги. Всички тези фактори допринасят за безопасността на абортите.

Накрая, важно е да се знае, че СЗО и ООН неотдавна стартираха нова база данни, до която всеки може да има достъп. Тя съдържа закони, политики и здравни стандарти за абортите, и обхваща страните от цял свят. Целта е да се насърчи по-голямата прозрачност на законите и политиките, свързани с абортите. Освен това се повишава отговорността на отделните държави при защитата на здравето и правата на жените и момичетата.

Infographic unsafe abortion worldwide.jpg?ixlib=rails 0.3