Порочният кръг на несправедливостта в Испания

Тази инфографика показва опитите на испанското правителство да ограничи правата и свободите, вместо да отговори на нуждите и исканията на хората. Това не са изолирани действия, а част от план, който възнамерява да остави испанците #БезПравосъдие.

Vicious circle spain final 1000w.jpg?ixlib=rails 0.3