Всеобща декларация за правата на човека

Всичко, което трябва да знаеш за основните права на човека, събрано на едно място.

Universal declaration of human rights.jpg?ixlib=rails 0.3