ИНФОГРАФИКА: ПОЛИЦЕЙСКОТО НАСИЛИЕ В БЪЛГАРИЯ

Българският хелзинкски комитет (БХК) публикува най-мащабното в историята на организацията изследване по темата за полицейското насилие. Проведени бяха общо 1 691 индивидуални анкети със затворници в 29 места за лишаване от свобода, включително всички затвори в страната.

Bg180.jpg?ixlib=rails 0.3