Над 100 са новите дизайнерски дроги в Европа за 2014 г.

През 2014 г. до Европа са стигнали 101 нови психоактивни вещества (известни още като "дизайнерски дроги"). Какви са новите субстанции и колко разпространени са те? Всичко, което трябва да знаете, е в тази нова инфографика.

Nps infographic.jpg?ixlib=rails 0.3