Един дол дренки, или миграцията в ЕС

Пред вратите на Европа продължават да пристигат бежанци всеки ден, но от къде идват и поради какви причини? Новата ни инфографика проследява техните опасни маршрути на миграция и дава основна и съществена информация относно разликата между бежанец и мигрант.

Infographic map.jpg?ixlib=rails 0.3