Влиянието на интернет върху правата на човека

Виж кои са ползите от интернет, свързани с правата на човека, както и кои са негативните страни.

The impact of the internet on human rights.jpg?ixlib=rails 0.3