Инфографика: Самоличността на полицейските служители трябва​ да се установява лесно

Трябва да се търси отговорност от полицейските служители, които злоупотребяват с правомощията си. Има само един начин за гарантиране на това: самоличността им трябва да се установява лесно.

Съгласно Европейската конвенция за правата на човека държавите са задължени да предприемат мерки за защита на хората от изтезания и малтретиране. Европейският съд по правата на човека заяви, че това изисква използване на методи, осигуряващи провеждане на ефективно разследване. То трябва да доведе до установяване на самоличността и ако се налага, до наказание на отговорните лица.

Ris 2.0 corrected 01 1 2.jpg?ixlib=rails 0.3