Инфографика: Неуспешната война на Полша срещу наркотиците, в числа

Освен че похарчи значителна сума в борбата срещу наркотиците, Полша не допринесе за благополучието на обществото. Drugreporter.net създаде инфографика, за да промени политиката относно наркотиците. Сподели я, моля!

Infographic.jpg?ixlib=rails 0.3