Инфографика - Как обработваме данните ти?

На 25 май влиза в сила новият Общ регламент на ЕС за защита на личните данни (GDPR). Той установява правилата, свързани с обработката им.

Поверителността на личната информация има огромно значение за нас. За това е важно да знаеш как обработваме и съхраняваме данните ти, и как да се свържеш с нас, ако имаш въпроси или искаш да кажеш мнението си, или да споделиш притесненията си.

Privacy infographic.png?ixlib=rails 0.3