​В кои страни децата се третират като... деца?

Бюрото за разследваща журналистика е направило проучване как различните страни в Европа се отнасят към непридружените непълнолетни лица, търсещи убежище. Разбери по какъв начин твоето правителство третира децата, търсещи убежище!

Виж тук цялата инфографика.

Screen shot 2016 05 13 at 10.16.34 am.png?ixlib=rails 0.3